Registračné poplatkyPoplatky za registráciu onsite do 31.08.2021

Účastník – člen**
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Kongresové materiály
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby

** Členom sa rozumie
člen/ka Neurologického spolku Kramáre
alebo člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti
70
Registrovať online
Účastník – nečlen**
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Kongresové materiály
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby

** Členom sa rozumie
člen/ka Neurologického spolku Kramáre
alebo člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti
90
Registrovať online
Študent
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Kongresové materiály
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby
50
Registrovať online
Sprevádzajúca osoba
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Kongresové materiály
 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby
50
Registrovať online
AKTUÁLNE PLATNÉ OPATRENIA K PREZENČNEJ ÚČASTI

Odborného podujatia sa môžu zúčastniť iba osoby v režime OTP podľa
§1 odsek 2 vyhlášky 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • - osoba plne očkovaná
 • - alebo osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade PCR alebo LAMP testu
 • - alebo osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu
 • - alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami


Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou.
Za pochopenie a rešpektovanie nariadení Vám vopred ďakujeme.

RegistráciaRegistrácia na prezenčné podujatie je ukončená.
Poplatky za registráciu na mieste

Účastník – člen**
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Kongresové materiály
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby

** Členom sa rozumie
člen/ka Neurologického spolku Kramáre
alebo člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti
70
na mieste
Účastník – nečlen**
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Kongresové materiály
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby

** Členom sa rozumie
člen/ka Neurologického spolku Kramáre
alebo člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti
90
na mieste
Študent
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Kongresové materiály
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby
50
na mieste
Sprevádzajúca osoba
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Občerstvenie počas dňa
(Registračný poplatok neobsahuje)

 • Vstup do kongresových priestorov
 • Kongresové materiály
 • Ubytovanie
 • Parkovanie
 • Doplnkové služby
50
na mieste
AKTUÁLNE PLATNÉ OPATRENIA K PREZENČNEJ ÚČASTI

Odborného podujatia sa môžu zúčastniť iba osoby v režime OTP podľa
§1 odsek 2 vyhlášky 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • - osoba plne očkovaná
 • - alebo osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade PCR alebo LAMP testu
 • - alebo osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu
 • - alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami


Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou.
Za pochopenie a rešpektovanie nariadení Vám vopred ďakujeme.

Poplatky za registráciu na online podujatie

Člen**
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Prístup k celému obsahu odborného podujatia, k odborným prezentáciám, diskusiám, AD testom a kongresovým materiálom po celú dobu otvorenia podujatia

** Členom sa rozumie
člen/ka Neurologického spolku Kramáre
a člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti.
55
Účastník – nečlen**
(Registračný poplatok obsahuje)

 • Prístup k celému obsahu odborného podujatia, k odborným prezentáciám, diskusiám, AD testom a kongresovým materiálom po celú dobu otvorenia podujatia

** Členom sa rozumie
člen/ka Neurologického spolku Kramáre
a člen/ka Slovenskej neurologickej spoločnosti.
75

Registrácia na online podujatie vopred nie je potrebná.

Podujatie prebehne na online vzdelávacej platforme Medicínsky Portál v časti určenej pre odbornú verejnosť.
Podujatie online bude k dispozícii od 10.10.2021 do 10.1.2022. Online registrácia bude možná od 10.10.2021 na Medicínskom Portáli.
Registračný poplatok na online podujatie bude možné uhrádzať cez platobnú bránu v Medicínskom Portáli priamo pri vstupe do online podujatia.
Pre prístup na portál, je nutné mať vytvorené konto odborníka. Toto konto si môžete vytvoriť kedykoľvek » TU «. Je zdarma a umožňuje Vám prehliadať si obsah portálu určený pre Vašu špecializáciu.

Bankové spojenie

Platbu, prosím, uhraďte na:Názov účtu: Berlina, s.r.o.
Registrácia: BA
Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova7, 841 04 Bratislava/Karlova Ves, Slovensko
IČO: 50 122 681
DIČ: 2120182537
IČ DPH: SK2120182537
Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4101 6126
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný Symbol: 21150
Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód


Ihneď po registrácii je možná aj platba Online.
Akceptované sú nasledovné platobné karty:Na registráciu sa vzťahujú 100 % storno poplatky.
Cena účastníckeho poplatku je konečná.

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Platinový partner


Zlatý partner


Strieborný partner


Bronzový partner plus


Partneri plus


Partneri