Program

odborného podujatia
2x Akadémia: Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba

Zmena programu vyhradená


11:30 - 19:00
Registrácia účastníkov podujatia


13:00 - 13:10
Slávnostné otvorenie Akadémie Bolesť hlavy
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová


13:10 - 15:10
1. BLOK
predsedníctvo: MUDr. Andrea Petrovičová, PhD., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.


  Farmakokinetika a interakcie liekov v profylaxii migrény
  doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

  Migréna a hormóny
  doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

  Manažment primárnych bolestí hlavy v tehotenstve, šestonedelí a v období dojčenia
  PharmDr. Mária Göböová, PhD.

  Význam klasickej profylaktickej liečby migrény vo svetle súčasných terapeutických trendov a kritérií
  MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti KRKA Slovensko s. r. o. Spoločnosť KRKA Slovensko s. r. o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.

  Vplyv monoklonálnych protilátok v liečbe migrény na pacienta s psychiatrickou komorbiditou
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti NOVARTIS. Spoločnosť NOVARTIS žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.

  Monoklonálne protilátky v liečbe migrény – čím sa vzájomne odlišujú?
  MUDr. Miroslav Mako
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti NOVARTIS. Spoločnosť NOVARTIS žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.

  Panelová diskusia
  doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.,
  doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.,
  PharmDr. Mária Göböová, PhD.,
  MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH,
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.,
  MUDr. Miroslav Mako15:10 - 15:25
Prestávka


15:25 - 16:25
2. BLOK
predsedníctvo: MUDr. Martina Kudláčová, MUDr. Martin Karlík, PhD.


  Migréna a SM - využitie monoklonálnych protilátok
  MUDr. Martin Karlík, PhD.

  Skúsenosti s fremanezumabom
  MUDr. Martina Kudláčová


Odborný blok bol podporený nezávislým finančným príspevkom spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. Spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášok.


16:25 - 16:45
Prestávka


16:45 - 18:45
3. BLOK
predsedníctvo: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prim. MUDr. Georgi Krastev, PhD.


  Liečba migrény monoklonálnymi protilátkami a vakcinácia proti SARS-CoV-2
  MUDr. Radovan Košturiak, PhD.

  Bolesti krčnej chrbtice v súvislosti s migrénou
  MUDr. Babeta Hofericová

  Vestibulárna migréna
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

  Komplikácie migrény
  MUDr. Barbora Petrovičová

  Disekcia krčných a intrakraniálnych tepien a bolesť hlavy
  prim. MUDr. Georgi Krastev, PhD.

  Panelová diskusia
  MUDr. Radovan Košturiak, PhD.,
  MUDr. Babeta Hofericová,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  MUDr. Barbora Petrovičová,
  prim. MUDr. Georgi Krastev, PhD.08:00 - 11:00
Registrácia účastníkov podujatia


09:00 - 09:10
Slávnostné otvorenie Akadémie Parkinsonova choroba
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.


09:10 - 11:30
1. BLOK
predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Benetin, PhD., doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.


  Nové poznatky o premotorickom štádiu Parkinsonovej choroby a ich význam v manažmente
  doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

  Rizikové profily pacientov s Parkinsonovou chorobou a výber správnej terapie
  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

  Známe a menej známe výhody transdermálnej náplasti v liečbe Parkinsonovej choroby
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti UCB s. r. o. Spoločnosť UCB s. r. o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.

  Inovácie v pumpových systémoch
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti AbbVie s.r.o. Spoločnosť AbbVie s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.

  Edukačné aktivity SNeS a jej Sekcie pre extrapyramídové ochorenia
  doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

  Panelová diskusia
  doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.,
  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.11:30 - 12:30
Prestávka


12:30 - 14:30
2. BLOK
predsedníctvo: MUDr. Zuzana. Košutzká, PhD., doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.


  Oplatí sa vyšetrovať genetiku pri Parkinsonovej chorobe? Aktuálny stav problematiky na Slovensku
  MUDr. Ján Necpál

  Súčasná koncepcia neurodegenerácie - overlap syndrómy
  doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

  NPH nové možnosti diagnostiky
  MUDr. Igor Straka, PhD.,
  MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

  Manažment sexuálnej dysfunkcie pri Parkinsonovej chorobe
  MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

  Panelová diskusia
  MUDr. Ján Necpál,
  doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.,
  MUDr. Igor Straka, PhD.,
  MUDr. Barbora Vašečková, PhD.14:25 - 14:30
Odborná sumarizácia a ukončenie podujatia


Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Platinový partner


Zlatý partner


Strieborný partner


Bronzový partner plus


Partneri plus


Partneri