9.9 - 10.9.2021
hotel HOLIDAY INN Trnava

BOLESŤ HLAVY
A PARKINSONOVA CHOROBA

2 X AKADÉMIA
Viac info
ONLINE
10.10.2021 - 10.1.2022
www.medicinskyportal.sk

Slovo na úvod


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám pozvať Vás na odborné podujatie „2x Akadémia: Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba“, v ktorom už druhýkrát spájame dve obľúbené vzdelávacie akadémie do jedného podujatia. Ako miesto konania sme tentokrát zvolili kongresový hotel Holiday Inn v Trnave.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bolo mu pridelených 9 (5K/ 4K) kreditov ARS CME. Bližšie informácie budú postupne pridávané do sekcie Program.

Aby bol odborný program prístupný čo najväčšiemu počtu záujemcov z radov odborníkov, bude zároveň nahrávaný a následne zverejnený online na Medicínskom portáli (www.medicinskyportal.sk). Zo záznamu si ho tu môžete pozrieť 3 mesiace v termíne od 10. októbra 2021 do 10. januára 2022. Prostredníctvom AD testov bude kreditovaná aj online aktivita.

Radi by sme Vás touto cestou ubezpečili, že Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou a dodržiavanie všetkých hygienických nariadení podľa aktuálnej situácie s epidémiou koronavírusu bude pre nás počas akadémií samozrejmosťou.

Veríme, že nám epidemiologická situácia umožní sa po lete opätovne pracovne aj ľudsky stretnúť a tešíme sa už teraz na Vašu účasť.

AKTUÁLNE PLATNÉ OPATRENIA K PREZENČNEJ ÚČASTI

Odborného podujatia sa môžu zúčastniť iba osoby v režime OTP podľa
§1 odsek 2 vyhlášky 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR:

  • - osoba plne očkovaná
  • - alebo osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade PCR alebo LAMP testu
  • - alebo osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu
  • - alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami


Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou.
Za pochopenie a rešpektovanie nariadení Vám vopred ďakujeme.

Organizačný výbor podujatia

Archív

Akadémia: Parkinson 2017
Akadémia: Parkinson 2018
Akadémia: Parkinson 2019
Akadémia: Bolesť hlavy 2019
2x Akadémia:
PCH a BH 2020

Fotogaléria

podujatie 2x Akadémia: Parkinsonova choroba a Bolesť hlavy 2020

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Platinový partner


Zlatý partner


Strieborný partner


Bronzový partner plus


Partneri plus


Partneri