Informácie pre partnerov


Platinové partnerstvo

s limitovaným počtom partnerstiev 2 obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 12 m2
 • voľnú registráciu pre max. 5  reprezentantov spoločnosti
 • podpora bloku odborného programu po súhlase odborného organizátora podujatia v maximálnom trvaní 60 min.
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované na video slučkách počas podujatia v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • reklama umiestnená v tlačenej verzii programu odborného podujatia
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 30.7.2021)
 • vloženie 2 ks marketingových materiálov do kongresových tašiek po súhlase odborného organizátora podujatia
Zlaté partnerstvo

s limitovaným počtom partnerstiev 4 obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 8 m2
 • voľnú registráciu pre max. 4  reprezentantov spoločnosti
 • podpora bloku odborného programu po súhlase odborného organizátora podujatia v maximálnom trvaní 30 min.
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • reklama umiestnená v tlačenej verzii programu odborného podujatia
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 30.7.2021)
 • vloženie 1 ks marketingových materiálov do kongresových tašiek po súhlase odborného organizátora podujatia
Strieborné partnerstvo

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 5 m2
 • voľná registrácia pre max. 3  reprezentantov spoločnosti
 • podpora 1 prednášky v odbornom programe po súhlase odborného organizátora podujatia
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • reklama umiestnená v tlačenej verzii programu odborného podujatia
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 30.7.2021)
Bronzové partnerstvo

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 4 m2
 • voľná registrácia pre max. 2  reprezentantov spoločnosti
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 30.7.2021)
Partner plus

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 3 m2
 • voľná registrácia pre max. 1  reprezentanta spoločnosti
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
Partner

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 2 m2
 • voľná registrácia pre max. 1  reprezentanta spoločnosti
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
Partner bez vystavovateľskej plochy

obsahuje:


 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • účastnícky poplatok reprezentanta nie je zahrnutý v partnerstve

Etický kódex

Etický kódex odborného podujatia 2x Akadémia: Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba si môžete stiahnuť » tu « .

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Platinový partner


Zlatý partner


Strieborný partner


Bronzový partner plus


Partneri plus


Partneri